بهترین متخصص دندانپزشکی کودکان

0 Comments

دندانپزشکی کودکان یکی از شاخه های تخصصی دندانپزشکی میباشد ، در واقع دانشجویان بعد از گذراندن 6 سال دوره دندانپزشکی با عنوان دندانپزشک عمومی فارغ التحصیل شده و در صورت تمایل با دادن آزمون تخصصی و کسب رتبه ممتاز در یکی از شاخه های تخصصی مشغول به تحصیل میشوند و دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان 3 سال بوده که در این دوره علاوه بر آشنایی با روانشناسی کودک و درمان های تخصصی ،  آموزش هایی در رابطه با دندانپزشکی تحت بیهوشی می بینند که در دوره عمومی این آموزش ها صورت نگرفته است .

برای اطمینان از مدرک تخصصی می توانید پروانه مطب پزشک را رویت نمایید تا هم از رشته تخصصی و هم از شهر محل فعالیت پزشک متخصص ، آگاهی یابید

Categories: